Teşvikler

 

Evin bahçesinde küçük ölçekli rüzgar enerjisi tesisi kurulması

Lisanssız elektrik üretim mevzuatından yararlanmak isteyen bir kişi evinin bahçesine rüzgar türbini kurabileceğini değerlendirmiş ve kurmuş olsun. Büyüklük ve diğer faktörler dikkate alınarak 250 kW gücünde bir tesis kurulduğunu varsayalım. Söz konusu tesisin en basit şekilde bir saatte %30 kapasite (faktörü) ile çalıştığı varsayımı altında 250 x % 30 = 75 kWsaat elektrik üretir. Bu tesisin o gün içinde 8 saat çalıştığını varsayalım. 75 x 8 = 600 kWsaat enerji üretir. Bu gün içinde evde 10 kWsaat enerji tüketilirse 600-10=590 kWsaat sisteme ihtiyaç fazlası enerji verilmiş olur. Ertesi gün rüzgarın daha az ve daha verimsiz estiğini düşünelim. Bu durumda tesis bir saatte 250 x % 20 = 50 kWsaat elektrik üretir ve bu üretimin 4 saat sürdüğünü düşünürsek 50 x 4 = 200 kWsaat elektrik enerjisi üretilmiş olur. Bu gün içinde de evde 15 kWsaat enerji tüketilmiş olsun. Bu durumda 200-15 = 185 kWsaat elektrik sisteme ihtiyaç fazlası enerji olarak verilmiş olur. 1.gün : 250 x % 30 x 8 = 600-10 = 590 kWsaat ihtiyaç fazlası enerji. 2.gün : 250 x % 20 x 4 = 200-15 = 185 kWsaat ihtiyaç fazlası enerji. Destek bedelinin 7,3 ABD Dolar cent olduğu dikkate alındığında; 1.gün durumu : 590 kWsaat x 0,073 ABD Dolar/kWsaat x 2,85 TL/ABD Dolar = 79,67 TL 2.gün durumu : 185 kWsaat x 0,073 ABD Dolar/kWsaat x 1,85 TL/ABD Dolar = 24,98 TL Her iki bedelden dağıtım sistem kullanım bedeli (dskb) ve diğer bedeller düşülerek kişinin alacak hesabına alacak kaydı yapılacaktır. Her iki durumun da 15/er gün sürdüğünü düşünelim. (15 x 590 = 8850) + (15 x 185 = 2775) =11625 x 0,073 x 1,85 = 1569,95 TL (dskb ve diğer bedeller kesintisi hariç) Bu kişinin 15 gün 10 kWsaat, 15 gün 15 kWsaat elektrik tükettiği de hesaba katılmalıdır. Bu hesap yapıldığında (15 x 10 =150) + ( 15x 15 = 225) aylık 375 kWsaat elektrik tükettiği bulunur. Bu kişi tesisi kurmasaydı elektriği abonelik bedeli üzerinden alacaktı. Buna göre 375 x 26 Kuruş [3] = 97,50 TL enerji bedeli ödemesi gerekecekti. Ayrıca bu bedel için dskb ve diğer bedelleri de ödeyecekti. Sonuç olarak, bu kişinin; • Fizibilite, yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla • 1569,95 TL destek ödemesi alacağı (dskb ve diğer bedeller kesintileri hariç ), • 97,50 TL elektrik faturası ödemekten muaf kaldığı (dskb ve diğer bedeller ilave edilmeden) Sonucuna ulaşılabilir.

 

Fabrika Bahçesinde rüzgar enerjisi tesisi kurulması :

Lisansız elektrik üretim mevzuatından yararlanmak isteyen bir fabrika sahibi fabrikasının bahçesine rüzgar türbini kurabileceğini değerlendirmiş ve kurmuş olsun. Büyüklük ve diğer faktörler dikkate alınarak 500 kW gücünde bir tesis kurulduğunu varsayalım. Söz konusu tesis en basit şekilde bir saatte % 30 kapasite ile çalıştığı varsayımı altında 500 x % 30 = 150 kWsaat elektrik üretir. Bu tesisin o gün içinde 8 saat çalıştığını varsayalım. 150 x 8 = 1200 kWsaat enerji üretir. Bu gün içinde fabrikada 3000 kWsaat elektrik tüketilirse 1200-3000 = -1800 kWsaat sistemden enerji çekmiş olur. Ertesi gün rüzgarın daha az ve daha verimsiz estiğini düşünelim. Bu durumda tesisi bir saatte 500x % 20 = 100 kWsaat elektrik üretir ve bu üretimin 4 saat sürdüğünü düşünürsek 100 x 4 = 400 kWsaat elektrik enerjisi üretilmiş olur. Bu gün içinde de fabrikada 3000 kWsaat enerji tüketilmiş olsun. Bu durumda 400-3000 = -2600 kWsaat elektrik enerjisi sistemden çekilmiş olur. 1.gün : 500 x % 30 x 8 = 1200-3000 = 1800 kWsaat sistemden çekilen enerji. 2.gün : 500 x % 20 x 4 = 400-3000 = -2600 kWsaat sistemden çekilen enerji. İhtiyaç fazlası üretim olmadığı için ( rüzgar enerjisi için destek bedeli 7,3 ABD Dolar cent) sanayi/fabrika abonelik bedelinin 21 krş/kWsaat [4] olduğu dikkate alınarak ilgilinin faturası ve ne kadar tasarruf ettiğini hesaplayabiliriz. Önce faturasını sonra tasarruf miktarını hesaplayalım. Buna göre; 1.gün durumu : 1800 kWsaat x 21 krş = 378 TL (15 gün sürdüğünü düşünelim ) 378 x 15 = 5670 TL 2.gün durumu : 2600 kWsaat x 21 krş = 546 TL ( 15 gün sürdüğünü düşünelim) 546 x 15 = 8190 TL Her ikisini toplayıp aylık enerji bedelini bulalım; 5670 + 8190 = 13860 TL aylık enerji bedeli ödemesi yapılacak ve buna dskb ve diğer bedeller de ilave edilerek fatura tanzim edilecek. Tasarruf miktarını hesaplamak istersek; 1.gün durumu : 1200 kWsaat x 21 krş = 252 TL ( 15 gün sürdüğünü varsaydık) 252 x 15 = 3780 TL 2.gün durumu : 400 kWsaat x 21 krş = 84 TL (15 gün sürdüğünü varsaydık) 84x 15 = 1260 TL 3780 + 1260 = 5040 TL enerji bedeli ile bu bedel için hesaplanacak dskb ve diğer bedellerden tasarruf edilmiş olacaktır. Kişi bu elektriği tüketmeyip sisteme verseydi ne kadar destek ödemesi alırdı? (1200 x 15 = 18000) + (400 x 15 = 6000) ise 18000 + 6000 = 24.000 x 0,073 ABD Dolar/kWsaat x 1,85 TL/ABD Dolar = 3241 TL dağıtım sistem kullanım bedeli ve diğer bedel kesintileri olmak üzere aylık destek bedeli alırdı. Sonuç olarak, bu kişinin; • Fizibilite, yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla • 13.860 TL fatura ödemesi yapılacağı (dskb ve diğer yükümlülükler hariç) , • 5040 TL elektrik faturası ödemekten muaf kaldığı (dskb ve diğer yükümlülükler hariç) Sonucuna ulaşabilir. 

 

2 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 27774 sayılı ‘’Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin’’ yönetmelik ve Enerji Bakanlığının ve EPDK'nın gerçekleştirmiş olduğu son düzenlemeler ile birlikte Lisansız Elektrik Üretiminin önü açılmış 1MW kurulu güç için yatırımların gerçekleştirilmesi mümkün hale getirilmiş oldu. Lisanssız Elektrik Üretiminde kurulu güç sınırı 1 MW olarak görünse de üretim ve tüketim aynı yerde olduğu takdirde, şebekeye satmamak koşulu ile 1 MW' ın üzerindeki lisanssız üretim uygulamaları da yapılabilmektir.