İnce Film Solar Paneller

 

 

İnce film yarı-iletken malzemeler, kalınlıkları büyüklükleri bir milimetrenin binde birinden milyonda birine değin değişen damarlardan oluşmaktadır.

İnce-film yarı-iletken istenen bir biçimde çok farklı malzeme üzerinde ve geniş yüzeylere kaplanabilir.

İnce solar film teknolojisi zor ve/veya komplike yüzey uygulamaları için ideal çözümler sunar

 Dikey Türbin teknolojimiz sayesinde 3 Kanatlı yatay Türbinlere göre daha az yüksekliklerde verimli elektrik üretebilmekteyiz.