Hibrit Sistemler

 

 Yeni teknolojik gelişmeler Rüzgar ve Güneşin birlikte çalışmasını sağlamaktadırlar. Bu sistemler kolaylıkla uygulanmakta ve üretilen enerji aküler sayesinde depolanabilmektedir. Bu sistemlerin başlıca avantajları:A.) Her iki enerjinin verimli kullanılabilmesi

 

B.) Daha az yer ihtiyacı duyulması