Teşvikler

 

 2 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 27774 sayılı ‘’Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin’’ yönetmelik ve Enerji Bakanlığının ve EPDK'nın gerçekleştirmiş olduğu son düzenlemeler ile birlikte Lisansız Elektrik Üretiminin önü açılmış 1MW kurulu güç için yatırımların gerçekleştirilmesi mümkün hale getirilmiş oldu. Lisanssız Elektrik Üretiminde kurulu güç sınırı 1 MW olarak görünse de üretim ve tüketim aynı yerde olduğu takdirde, şebekeye satmamak koşulu ile 1 MW' ın üzerindeki lisanssız üretim uygulamaları da yapılabilmektir.

 

Evin çatısında güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulması

Lisanssız elektrik üretimine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında üretim tesisi kurmak isteyen bir gerçek veya tüzel kişinin 150 m2’lik meskenin çatısının, yaklaşık 105 m2’sinin güneşe baktığını tespit ederek, çatının bu bölümüne güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmaya karar verdiğini varsayalım, 1 kW gücünde bir üretim tesisi için 7 m2’lik bir alan gerektiği varsayımı ile evinin çatısına fotovoltaik güneş paneli kullanılarak 15 kW kurulu gücünde, güneş enerjisi tesisi kurulabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Söz konusu üretim tesisinin kurulup işletmeye alındığını düşünürsek, Üretim tesisinin günde 7 saat ışınım aldığı kabulüyle tesiste günde; 7 x 15 kW= 105 kWh elektrik enerjisi üretilebileceği sonucuna ulaşılır. Meskenin günde 10 kWh elektrik enerjisi tükettiği varsayılırsa, o gün için sisteme; 105 – 10 = 95 kWh ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi verilecektir. Bir sonraki gün havanın bulutlu olduğu ve ışınımın az olduğu varsayımıyla; güneşin ışınım süresinin 4 saat olduğu kabul edilirse o gün tesiste; 4 x 15 = 60 kWh elektrik enerjisi üretilir. Gün içinde meskenin elektrik tüketiminin arttığını ve o gün toplam 15 kWh elektrik enerji tüketildiğini düşünelim. Bu durumda sisteme o gün; 60 – 15 = 45 kWh ihtiyaç fazlası enerji verilmiş olur. Buna göre her iki gün için de; güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi için kWh başına ödenen 13,3 ABD Dolar Cent destek bedeli ödemesi üzerinden destekleme tutarını hesaplayalım:

1 inci gün: 95 kWh x 0,133 ABD$/kWh x 1,99 TL/ABD$ = 25,24 TL

2 nci gün: 45 kWh x 0,133 ABD$/kWh x 1,99 TL/ABD$ = 11,91 TL

Her iki bedelden Dağıtım Sistem Kullanım Bedeli (DSKB) ve diğer bedeller ayrıca ödenerek her iki durumun da bir ay için onbeşer gün devam ettiğini düşünelim. Bu durumda aylık toplam;

(15 x 95) + (15 x 45 ) = 2.100 kWh enerji ve

2.100 x 0,133 x 1,99 = 555,81 TL

Ayrıca DSKB olarak 2.100 kWh x 1,26 Krş/kWh[1] = 26,46 TL dağıtım şirketine ödenir.

Bu durumda ilgili kişi sistem kullanım bedeli hariç olmak üzere;

555,81 - 26,46 = 529,35 TL gelir elde eder. Bu kişinin ayın birinci 15 günü boyunca günlük 10 kWh ve ikinci 15 günü boyunca günlük 15 kWh elektrik enerjisi tükettiği de hesaba katılmalıdır. Bu hesap sonucunda meskende aylık; (15 x 10) + (15 x 15) olmak üzere aylık toplam 375 kWh elektrik enerjisi tüketildiği sonucuna ulaşılır. Bu kişi üretim tesisi kurmamış olsaydı meskende tüketilen elektrik enerjisini ilgili tedarik şirketinden temin edecekti. Buna göre söz konusu meskenin elektrik enerjisi faturası için aylık; 375 kWh x 36 Krş/kWh[2] = 135 TL elektrik enerji ödeme yapılmış olacaktı. Sonuç olarak ilgili kişinin;

- İlgili tesisisin yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla,

- 529,35 TL destek ödemesi alacağı,

- 135 TL tutarında elektrik faturasını da ödemeyeceği göz önünde bulundurulursa aylık toplam;

529,35 + 135 = 664,35 TL tutarında kazanç elde edeceği sonucuna ulaşılır .